Marilene Gathier en Marieke Goedegebure - Beter Nederlands spreken

uitspraak

open spreekopdrachten aandacht voor de criteria

letters en klanken ■■ uitleg 20 ■■ oefeningen 20-21 lettergrepen ■■ uitleg 21 ■■ oefeningen 21-24 nadruk ■■ uitleg 22, 25, 34 ■■ oefeningen 22-24, 26, 34 stomme e [ ɘ ] ■■ uitleg 23 ■■ oefening 24 herhalingsoefening 38

gespreksvragen 36-37 dialogen 36-37 buitenschoolse opdracht 39

inhoud

■■ uitleg 29 ■■ oefeningen 29-31

uitspraak

open spreekopdrachten aandacht voor de criteria

eind -d/-t

gespreksvragen 68 dialogen 69-70 buitenschoolse opdracht 70-71

grammaticale correctheid ■■ uitleg 63-64 ■■ oefeningen 64-66

■■ uitleg 44 ■■ oefeningen 45 zinsmelodie: gewone zin / vraag / extra nadruk ■■ uitleg 42, 53 ■■ oefeningen 42-44, 52, 54, 56, 59 introductie k/g/h/ng/r ■■ uitleg 45-46 ■■ oefeningen 44-46, 66-68 herhalingsoefening 69-70

Made with FlippingBook flipbook maker