Marilene Gathier en Marieke Goedegebure - Beter Nederlands spreken

hoofdstuk 1  Kennismaken

Jijzelf

uiterlijk karakter leeftijd (omschrijf die!)

Je ideale partner

uiterlijk karakter leeftijd (omschrijf die!)

Herhaal deze oefening met een Nederlander.

Woordenschat – De familie / het gezin

man

vrouw

meer personen

de broer de neef de zwager

de zus de nicht de schoonzus

zelfde generatie

de vader de schoonvader de oom

de moeder de schoonmoeder de tante

de ouders de schoonouders

een generatie ouder

de opa

de oma

de grootouders

twee generaties ouder een generatie jonger twee generaties jonger

de zoon de neef / het neefje

de dochter de nicht / het nichtje

de kinderen

de kleinzoon

de kleindochter

de kleinkinderen

35

Made with FlippingBook flipbook maker