Marilene Gathier en Marieke Goedegebure - Beter Nederlands spreken

hoofdstuk 1  Kennismaken

woord

klanken

klinkerklank

voorbeeld: dag

3 [d]-[a]-[g]

[a]

1 woont 2 hier 3 heeft 4 leuk

[ ] [ ] [ ] [ ]

Lettergrepen

Elk woord heeft één of meer lettergrepen. In elke lettergreep staat één klinker klank. l eu k één lettergreep met de klinkerklank [eu] b uu r-m a n twee lettergrepen met de klinkerklanken [uu] en [a] o nt-m oe -t e n drie lettergrepen met de klinkerklanken [o], [oe] en [ ɘ ] (‘stomme e’)

OEFENING 4

Hoeveel lettergrepen hoor je?

1 gisteren 2 koffie 3 heet 4 klopt 5 straks 6 blaft 7 kinderen 8 oude 9 baantje

10 hond

21

Made with FlippingBook flipbook maker