Marilene Gathier en Marieke Goedegebure - Beter Nederlands spreken

waar niet waar

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Thijs is de zoon van Marije.

4 5 6 7 8

Haar man werkt in een supermarkt. Maarten woont nog bij zijn ouders. De nieuwe buren hebben een hond.

De hond blaft altijd ’s nachts.

Letters en klanken

Letters In het alfabet staan 26 letters. Als we schrijven, gebruiken we letters: l – a – a – t Klanken Als we praten, gebruiken we klanken: [l] – [aa] – [t]

h – a – l – l – o

[h] – [a] – [l] – [oo]

Klanken schrijven we in dit boek tussen vierkante haken: […].

Klinkerklanken Het Nederlands heeft 16 klinkerklanken: [aa], [a], [ee], [e], [ie], [i], [oo], [o], [uu], [u], [oe], [eu], [ui], [au], [ei] en [ ɘ ]. Medeklinkerklanken De [l], [h], [t], [g] noemen we medeklinkerklanken. Er zijn 18 medeklinker klanken in het Nederlands.

OEFENING 3

Luister naar het woord. Vul in: a Hoeveel klanken hoor je? b Wat is de klinkerklank?

20

Made with FlippingBook flipbook maker