Marilene Gathier en Marieke Goedegebure - Beter Nederlands spreken

uitspraak

open spreekopdrachten aandacht voor de criteria

lange en korte klinkers ■■ uitleg 81-82 ■■ oefeningen 74-75, 81-84 nadruk in afkortingen ■■ uitleg 103 ■■ oefening 103 medeklinkercombinaties ■■ uitleg 90 ■■ oefeningen 90-91 herhalingsoefening 105-106

gespreksvragen 104 dialogen 104-105 buitenschoolse opdracht 106

woordkeus ■■ uitleg 100-101 ■■ oefeningen 101-102

uitspraak

open spreekopdrachten aandacht voor de criteria

v/w/b/p ■■ uitleg 122 ■■ oefeningen 123 klinkerbotsing ■■ uitleg 124 ■■ oefeningen 124 herhalingsoefening 136-137

informatie geven 128 gespreksvragen 128, 134-135 dialogen 135 buitenschoolse opdracht 137

herhaling: inhoud, grammatica, woordkeus ■■ uitleg 133 ■■ oefening 133-134

Made with FlippingBook flipbook maker