Marilene Gathier - Welkom in Nederland

1 Nederland leren kennen

5 Mirjam en Galo kijken hoe ze moeten rijden naar Den Haag. Waar ligt Den Haag? a In het noorden van Nederland. b In het westen van Nederland. c In het zuiden van Nederland. 6 Galo wil zien waar het parlement van Nederland is. Kunnen ze dat zien in Den Haag? a Nee, het parlement is in Amsterdam. b Ja, het parlement is in Den Haag. c Nee, ze kunnen het parlement in Rotterdam zien.

Oefenen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A2

Lezen Kijk naar het weerkaartje en kies het goede antwoord.

32

Made with FlippingBook flipbook maker