Marilene Gathier - Welkom in Nederland

1 Nederland leren kennen

Nederland in Europa Nederland hoort bij de Europese Unie. Dat zijn landen in Europa die samenwerken. Die landen ma ken afspraken met elkaar, bijvoorbeeld over het geld. In Nederland en veel andere landen in Europa betalen de mensen met de euro (€). De meeste bui tenlanders vinden het leven in Nederland duur.

17

Kies het goede antwoord. 1 De meeste mensen met een geloof in Nederland zijn:

a christen. b moslim.

2 De Europese Unie zijn landen: a die afspraken maken met elkaar. b waar allemaal christenen wonen. 3 Met de euro betalen de mensen: a alleen in Nederland. b in veel landen in Europa.

Weet je het nu?

Kun je nu antwoord geven op deze vragen? Zet een kruisje bij ja , een beetje of nee .

ja

een beetje nee

1 Het land. Kun je op de kaart van Nederland: a de plaatsen van oefening 5 aanwijzen? b twee rivieren , een groot meer en twee zeeën aanwijzen? c de Randstad en de Veluwe aanwijzen?

d jouw woonplaats aanwijzen? e jouw provincie aanwijzen? f Weet je: wat een dijk is? g Weet je: waarom er dijken zijn?

2 De seizoenen. Weet je:

a welke seizoenen er zijn? b hoe het weer in die seizoenen kan zijn? 3 De mensen. Weet je: a hoeveel mensen er in Nederland wonen?

30

Made with FlippingBook flipbook maker