Marilene Gathier - Welkom in Nederland

1 Nederland leren kennen

6

Vul een getal in. Zoek de getallen in de tekst. 1 Van noord naar zuid is Nederland

kilometer lang.

2 Van oost naar west is het

kilometer.

3 Nederland heeft

provincies.

4 In Amsterdam wonen minder dan

miljoen mensen.

5 Het hoogste punt van Nederland is

meter.

7

Vul de woorden in.

Kies uit: buurlanden ■ duinen ■ haven ■ meer ■ polder ■ rivier ■ vliegveld 1 De Rijn is een die uit Zwitserland komt. 2 België en Duitsland zijn de van Nederland. 3 Het IJsselmeer is het grootste van Nederland. 4 Bij de zee zijn hoge . 5 Een is land dat vroeger water was. 6 Bij Rotterdam is de grootste van Europa. 7 Schiphol is het grootste van Nederland.

8

Schrijf de woorden bij ‘water’ of bij ‘land’

de Waddenzee ■ de Maas ■ Texel ■ de Randstad ■ de Noordzee ■ de Veluwe water land

24

Made with FlippingBook flipbook maker