Marilene Gathier - Welkom in Nederland

Het land

16 ’s-Hertogenbosch ligt in 17 Dordrecht ligt in 18 Leiden ligt in 19 Enschede ligt in 20 Breda ligt in 21 Zoetermeer ligt in 22 Almere ligt in 23 Arnhem ligt in 24 Emmen ligt in 25 Ede ligt in

In de plaatsen op deze lijst wonen meer dan 100.000 mensen, of ze zijn de hoofdstad van een provincie .

Veel water Er is veel water in Nederland. Bijna 20% van Nederland is water. Er zijn veel rivieren . Een grote rivier is de Rijn, die komt uit Zwitserland. Een andere grote rivier is de Maas, die komt uit Frankrijk. Het grootste meer is het IJsselmeer. Dat was vroeger een zee. Die zee is dichtgemaakt met een dijk van dertig kilometer lang. Die dijk heet de Afsluitdijk. Ten zuiden van de Afsluitdijk ligt het IJsselmeer. Ten noorden van de Afsluitdijk ligt de Waddenzee. In de Waddenzee liggen eilanden . Ze heten de Waddeneilanden. Het grootste Waddeneiland heet Texel. In Nederland zijn veel polders . Een polder is land dat vroeger water was. De provincie Flevoland is bijna helemaal polder. In Nederland zie je in een stad of dorp ook vaak water. Omdat er veel water in Nederland is, leren bijna alle kinderen zwemmen. Ze leren zwemmen als ze ongeveer 5 jaar zijn. Laag land Nederland betekent ‘laag land’. Er zijn geen bergen in Nederland. Het hoogste punt van Nederland is 323 meter, dat is in de provincie Limburg. Dat is niet hoog, in andere landen zijn er bergen hoger dan 5000 meter! Een groot stuk van het westen van Nederland ligt onder de zeespiegel . Dat betekent dat het land lager ligt dan de zee. Het laagste punt van Nederland ligt vlak bij Rotterdam. Dat ligt wel 7 meter onder de zeespiegel! Er zijn duinen langs de Noordzee. Waar geen duinen zijn, bijvoorbeeld in Zeeland en langs de rivieren en de polders , hebben de Nederlanders dijken gemaakt. De duinen en dijken zijn veel hoger dan het land en het water. Ze beschermen Nederland tegen het water.

23

Made with FlippingBook flipbook maker