Marilene Gathier - Welkom in Nederland

Samenwerken met anderen  ■  166 Weet je het nu?  ■  168 Oefenen voor het inburgeringsexamen KNM  ■  170 Oefenen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A2  ■  172 Woordenlijst bij hoofdstuk 7  ■  176

8 Samenleven in Nederland ■ 177

Introductie  ■  178 Relaties en seksualiteit  ■  178 Omgaan met elkaar  ■  182 Weet je het nu?  ■  185 Oefenen voor het inburgeringsexamen KNM  ■  186 Oefenen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A2  ■  188 Woordenlijst bij hoofdstuk 8  ■  192

9 De geschiedenis van Nederland ■ 193

Introductie  ■  194 De tijd voor 1800  ■  194 De tijd na 1800  ■  198 Weet je het nu?  ■  204 Oefenen voor het inburgeringsexamen KNM  ■  205 Oefenen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A2  ■  206 Woordenlijst bij hoofdstuk 9  ■  210

10 Politiek in Nederland ■ 211

Introductie  ■  212 Het bestuur van Nederland  ■  212 Verkiezingen  ■  217 De regels  ■  222 Weet je het nu?  ■  224 Oefenen voor het inburgeringsexamen KNM  ■  226 Oefenen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A2  ■  227 Woordenlijst bij hoofdstuk 10  ■  231

Illustratieverantwoording ■  232

Register ■  233

Made with FlippingBook flipbook maker