Marilene Gathier - Welkom in Nederland

Website

www.coutinho.nl/welkom3

Bij dit boek hoort een website met extra materiaal. Hierop vind je een digitale intaketoets, woor denlijsten, sleutels bij alle oefeningen, oefeningen voor het KNM-examen, kijk- en luisteroefeningen en illustraties. Daarnaast vind je er links naar websites over elk thema en extra filmpjes van ETV. Voor docenten is hier een docentenhandleiding aan te vragen met een algemeen gedeelte en een gedeelte met lesbeschrijvingen per hoofdstuk. Verder bevat deze handleiding toetsen, extra oefe ningen, gespreksvragen en sleutels bij de verschillende oefeningen en toetsen. Ga naar www.coutinho.nl/welkom3 . Maak een Coutinho-account aan en typ vervolgens de unie ke code in die op pagina 2 van dit boek staat. Met deze code krijg je achttien maanden exclusieve toegang tot het extra materiaal.

Made with FlippingBook flipbook maker