Marilene Gathier - Welkom in Nederland

■■ sleutels bij alle oefeningen, inclusief de oefeningen voor het KNM-examen en het inburge ringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A2; ■■ sleutels bij de intaketoetsen; ■■ illustraties, vergroot en in kleur: deze zijn nodig bij de oefeningen voor het taalexamen; ■■ links naar websites over de verschillende thema’s; ■■ extra filmpjes van ETV (Educatieve televisie) over de thema’s. 3 Een handleiding voor docenten en andere begeleiders. Dit is een pdf-bestand dat is aan te vra gen via de website. In dit document zijn de volgende onderdelen te vinden: ■■ een gedeelte met doelen en uitgangspunten, een gedeelte met algemene aanwijzingen en een gedeelte met lesbeschrijvingen per hoofdstuk; ■■ per hoofdstuk een toets op papier; ■■ extra oefeningen voor cursisten die snel klaar zijn of meer willen oefenen;

■■ gespreksvragen bij de verschillende thema’s; ■■ sleutels bij de toetsen en de extra oefeningen.

Pictogram Dit betekent dat je de luisteroefening op de website moet doen, of dat je ook op de website naar de oefening kunt kijken of luisteren. WW W

Made with FlippingBook flipbook maker