Marilene Gathier - Welkom in Nederland

Informatie over Welkom in Nederland voor docenten en cursisten

Wat is Welkom in Nederland voor een methode? Met Welkom in Nederland kunnen buitenlanders kennismaken met de Nederlandse samenleving. Cursisten krijgen in tien hoofdstukken informatie over thema’s als gewoontes, gezondheidszorg, wonen, werken en politiek. Ze kunnen allerlei oefeningen doen in het boek en op de website. Voor wie is het boek geschreven? De methode is geschreven voor iedereen die het onderdeel KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) wil doen. Maar ook voor anderen die nog niet zo lang in Nederland zijn, is dit een interessante methode om meer over het nieuwe land te leren. Cursisten die beginnen met Welkom in Nederland moeten ongeveer taalniveau A1 hebben. Aan het eind van de methode beschik je over (bijna) A2 of 1F in de niveau-indeling van Meijerink. Met wie kunnen cursisten deze methode doorwerken? De methode is te gebruiken bij groepslessen. Maar de methode is ook geschikt voor zelfstudie of het werken met een partner of vrijwilliger. Dit is mogelijk gemaakt door de opzet van de oefenin gen, en beschikbaarheid van woordenlijsten en verschillende taken en sleutels op internet. Waaruit bestaat Welkom in Nederland ? 1 Dit boek, tien hoofdstukken, met in elk hoofdstuk: ■■ informatie en foto’s; ■■ veel oefeningen; ■■ een checklist in: Weet je het nu?; ■■ gerichte oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken; ■■ oefenmateriaal voor het KNM-examen; ■■ een lijst met woorden die belangrijk zijn voor het examen KNM. 2 De website www.coutinho.nl/welkom3 Met behulp van de code voor in dit boek kun je een persoonlijk account aanmaken. Daarna heb je achttien maanden toegang tot de website. Je vindt hierop per hoofdstuk: ■■ een digitale intaketoets: die laat zien wat je al van een thema weet; ■■ woordenlijsten met per lijst vertalingen in het Engels, Spaans, Turks, Modern Standaard Ara bisch en een lijst zonder vertalingen; ■■ oefeningen voor het KNM-examen, ook te beluisteren; ■■ de geluidsfragmenten bij ‘oefeningen bij het inburgeringsexamen lezen, luisteren, schrijven en spreken’;

Made with FlippingBook flipbook maker