Dineke Behrend en Marlies Jellema - Muzisch-agogische methodiek

1

Uitgangspunten

Mensen kunnen mogelijkheden zien, ondernemen, dromen, ontwerpen en plannen maken, en daarover communiceren met anderen. Mensen kunnen hun plannen en dromen proberen te realiseren, samen of alleen. Ze kunnen vervolgens verbeteringen doorvoeren of accepteren dat iets niet volgens plan werkt. De mens heeft in die zin altijd de vrijheid om zijn leven naar eigen in zicht vorm te geven. Dit vraagt voortdurende afwegingen en keuzes en brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om deze afwegingen en keuzes in har monie met de omgeving te maken. Elke ontwikkeling – of het nu gaat om de eerste pijl-en-boog, de nieuwste iPhone of een alternatieve behandelmethode voor verslaafden – komt voort uit een behoefte of ideaal, is begonnen met een idee, gegroeid tot een ont werp en uiteindelijk – waarschijnlijk na veel experimenteren, falen en volhar dend doorzetten – geworden tot een product. Dat kan een tastbaar product zijn, maar ook een training sociale vaardigheden of een andere interventie. Als je dat proces begeleidt, lever je een (professionele) dienst. Uiteraard kennen we opvallende ontwerpers, kunstenaars en muzikanten met veel gevoel voor esthetiek, en zijn er vakmensen met unieke ambachtelij ke en technische vaardigheden die van hun vaardigheden hun beroep hebben gemaakt. Hun creativiteit valt meer op, maar elke sociale professional is crea tief. Het creatief proces zegt niet altijd wat over het product. Een uiterst crea tief proces kan een uiterst onfunctioneel, oninteressant of ondergewaardeerd product voortbrengen. Van Gogh werd in zijn tijd niet gewaardeerd, maar wordt nu juist geroemd om zijn creatieve en kunstzinnige producten. Het creatief proces en het resultaat daarvan worden beïnvloed door ruim te, (zelf)vertrouwen en omgeving. De persoon die zijn eigen gedachten en ideeën in een vroeg stadium afkeurt, komt niet ver, en een omgeving die zich vooral richt op de eisen is dodelijk voor het creatieve proces. Het al of niet gewaardeerd worden van zijn kunst had gelukkig geen invloed op het interne proces bij Van Gogh. Het uiteindelijke product, of dat nu in de kunst of in de sociale sector ontstaat, heeft baat bij betrokkenheid, volharding en oefening. Creativiteit is een eigenschap die in aanleg aanwezig is en een vaardigheid die je (weer meer) kunt leren toepassen.

22

Made with FlippingBook - Online catalogs