Dineke Behrend en Marlies Jellema - Muzisch-agogische methodiek

1.1 Mensbeeld

Werken met mensen vraagt voortdurende unieke, persoonlijke en aangepaste oplossingen. Iedereen is uniek en elke interactie is dan ook een unieke inter actie. Elke grote en kleine innovatie heeft haar oorsprong in een creatief pro ces. Elke verandering in een leven, elke aanpassing aan een nieuwe situatie en elke oplossing voor een probleem doet een beroep op ons creatief vermogen. In het werken met mensen dat gericht is op verandering, zoals in sociale be roepen, kunnen we dan ook niet zonder. Zich verwonderen is menselijk en leuk. Probeer het volgende maar eens: maak verschillende foto’s van wat je ziet als je naar boven kijkt. Of maak een aantal foto’s van momenten waar je blij van wordt en van momenten waarover je je verwondert. De manier waarop jij als professional mensen tegemoet treedt, waarop je mensen behandelt en dus waarop je hulp verleent of begeleiding geeft, heeft te maken met jouw visie op mens en maatschappij. Een keuze voor een muzi sche interventie, waarbij je creatieve middelen gebruikt, heeft dan ook direct te maken met de manier waarop je naar mensen kijkt – met je eigen mens beeld. Wat is jouw mensbeeld? Dat beschrijven is soms lastig. Als het niet goed lukt, kun je in plaats van woorden te gebruiken ook een kunstwerk zoeken dat aansluit bij jouw mensbeeld, of jouw mensbeeld zelf verbeelden: hoe kijk jij tegen mensen aan? De mens is onlosmakelijk verbonden met creativiteit, en andersom is creati viteit een unieke menselijke eigenschap. Het woord creativiteit is afgeleid van het Latijnse creare , dat ‘scheppen’ betekent. Scheppen, iets nieuws maken, kan inhouden dat je iets maakt wat nog nooit eerder gemaakt is of dat je een variatie maakt op iets bestaands zodat dat beter bij jou past of beter aansluit op wat nodig is. Dit proces, dat je dagelijks meermalen toepast, is iets heel bijzonders. Creativiteit en het vermogen tot innovatie maken onze ontwikke ling mogelijk, stellen ons in staat om te creëren en geven ons het aanpassings vermogen dat ons als individu en als soort in stand houdt. Mensbeeld

O O 1.1

21

Made with FlippingBook - Online catalogs