Dineke Behrend en Marlies Jellema - Muzisch-agogische methodiek

1 Uitgangspunten

DE MENS IS EEN CREATIEF EN CREËREND WEZEN: DEZE MENSVISIE is het uitgangspunt van dit boek. De reuzen die we noemden in de inleiding zijn allen mensen geweest die iets nieuws hebben bedacht, die een idee had den om iets op een andere, betere manier aan te pakken. Ze hebben mogelijk heden gezien. Zij hebben geëxperimenteerd, fouten gemaakt, doorgezet en opnieuw geprobeerd. Ze zijn creatief en inventief geweest. ‘Creativiteit is de grootste gave van de menselijk intelligentie’, schrijft Ken Robinson, hoogleraar op het gebied van creativiteit, cultuur en onderwijs (Robinson, 2013). Hij stelt dat we in een steeds complexere wereld leven, waarin het belang van creativiteit toeneemt. Creativiteit is van grote invloed op ons welzijn: ‘De relatie tussen denken en voelen ligt in de kern van het cre atieve proces, op alle gebieden.’ In gezondheid en welzijn neemt het voelen een belangrijke plaats in. Problemen uiten zich vaak in emotie en in gedrag dat gevoed wordt door emotie. Als professional in de sociale sector kun je daar niet omheen. Creativiteit beïnvloedt de menselijke beleving en is derhal ve een onmisbare tool in ons werk. Creatief werken is een proces waarbij denken, voelen en handelen samenko men. Het innerlijke proces ontstaat uit gedachten en emoties – een moment van verbeelding, een behoefte, een verwondering. Vanuit een gevoel ontstaat een gedachte, een beeld of een idee. Creativiteit heeft te maken met emoties en onbewuste processen die concreet kunnen worden gemaakt. Het creatief proces is een interactief proces: als we ons ontspannen voelen, komenwe vaak tot meer ideeën, en ook als we geïnspireerd worden door onze omgeving, borrelt er meer op. Hoogleraar Mihaly Csikszentmihalyi heeft na langdurig onderzoek naar welzijn het begrip flow geïntroduceerd, dat een state of mind weergeeft waarbij men zich goed, ontspannen en alert voelt, volledig opgaat

19

Made with FlippingBook - Online catalogs