Berna de Boer en Ronald Ohlsen - Nederlands op Niveau

Verder kun je bij het onderdeel Stex verder oefenen voor het Staatsexamen. Je vindt daar extra lees-, luister-, schrijf- en spreekopdrachten die lijken op de opdrachten uit het Staatsexamen. Ook feedback op de foutieve antwoordalternatieven vind je daar, evenals beoordelingsmodellen voor schrijven en spreken.

Daarnaast vind je er woordenlijsten, een grammaticaoverzicht en links naar handige websites voor autonoom leren.

Docenten kunnen via de website een handleiding aanvragen met kopieerbladen, transcripties van de beeldfragmenten en een toetsenbank.

Made with FlippingBook Ebook Creator