Berna de Boer en Ronald Ohlsen - Nederlands op Niveau

hoofdstuk 1  Positief

Complimentendag

zelfverzekerd in het leven staat on danks je overgewicht!’ Beledigende complimenten worden meestal gegeven door feeksachtige vrouwen. Maar stel je voor dat je per ongeluk een beledi gend compliment maakt! (Uit mijn beginperiode als cabaretier, een enthousiaste vrouw komt op mij af en zegt: ‘Leuk! Je moet aan caba ret gaan doen.’ Ik: ‘Maar dit was al cabaret.’) Misschien is het geven van com plimenten voor Nederlanders wel extra moeilijk, omdat er haast altijd een hiërarchie mee wordt gesug gereerd . Een beetje landheer-te gen-butler-achtig: ‘Zo James, de rozen staan er weer keurig bij.’ Degene die het compliment geeft, beweert impliciet dat hij er iets over te zeggen heeft. Aan de andere kant kan een compliment ook juist iets onder geschikts , iets kruiperigs hebben: ‘Zó gaaf dat je meedoet aan de ta lentenjacht! Dat zou ik echt never durven. Never.’ Nederlanders zijn natuurlijk ook maar mensen, en daarom zijn ze soms bazig en soms kruiperig. Maar toegeven dat dit soort hiërar chieën er zijn – dat is niet Neder lands. Uit: NRC Handelsblad , 5 maart 2013

Paulien Cornelisse

40

Vandaag is het Complimentendag. Nou is elke dag wel een dag van iets. Sinds ‘het jaar van de aardap pel’ kijk ik nergens meer van op  . Maar goed, de dag van de compli menten. Die bestaat sinds 2003, geldt wereldwijd, maar is begonnen in Nederland. We hadden het no dig, denk ik. Nederlanders zijn van nature niet snel geneigd elkaar te complimen teren. ‘Lekker bezig!’ is zo’n beetje het positiefste wat ervan af kan  . En dat wordt eigenlijk ook al vaker ironisch dan niet-ironisch gebruikt. In andere landen kunnen ze het beter. In Amerika natuurlijk, waar het redelijk normaal is om elkaar op dagelijkse basis toe te roepen: ‘You are absolutely amazing!’ Maar vlak ook de Japanners niet uit  . Die verheffen zo af en toe een (nog levende) persoon tot cultureel erfgoed. Dat zie ik in Nederland nog in geen duizend jaar gebeuren. (En wie moet je dan kiezen? Rem Koolhaas? Freek de Jonge?) Complimenten geven kan ook best moeilijk zijn. Iedereen heeft natuurlijk ervaring met het ontvangen van een ‘ beledigend compliment’: ‘Leuk dat je zo lekker

5

45

10

50

15

55

20

60

25

65

30

70

35

75

 Zie de vocabulaire vooraf in opdracht 7.

26

Made with FlippingBook Ebook Creator