Dieuwke de Coole en Anja Valk - Actief met taal

Actief met taal bevat 5 hoofdstukken. Dit is hoofdstuk 4: schrijven.

rechterpagina

voorbeelden

toelichting en achtergrondinformatie

De werkvormen voor schrijven zijn onderverdeeld in gestuurd schrij ven, vrij schrijven en nadenken over schrijven. Deze werkvorm is voor nadenken over schrijven. Behalve aan schrijven werk je met deze werkvorm ook aan woorden schat. Dat zie je aan de kleur van de tab.

variaties en tips

Soms vind je op de rechterpagina ook een tekening van de groeps opstelling of een praktijkvoorbeeld onder de kop ‘uit de praktijk’.

ERK-niveau hier vanaf B1

Groepsvorm hier klassikaal Neuner-fase hier D

Met deze werkvorm kun je ook grammatica oefenen

Deze werkvorm is ook geschikt voor de vakles

15

Made with FlippingBook Digital Publishing Software