Dieuwke de Coole en Anja Valk - Actief met taal

Leeswijzer in beeld

linkerpagina

Elke twee pagina’s geven één werkvorm. Dit is werkvorm 11: Een schrijfplan maken.

praktische gegevens over de werkvorm

de beschrijving in stappen

Achter in het boek vind je reflectievragen. reflectievragen

De antwoorden op de reflectie vragen vind je op www.coutinho.nl/actiefmettaal2.

14

Made with FlippingBook Digital Publishing Software