Dieuwke de Coole en Anja Valk - Actief met taal

groepjes van 3-5 hele groep N euner A

N euner B

N euner C

N euner D

lezen

luisteren

spreken

schrijven  o

woordenschat

vanaf ERK A1

vanaf ERK A1

vanaf ERK A2

vanaf ERK B1

individueel  

tweetallen

grammatica vakles

4

1 Zinnen aanvullen 2 Gekleurde teksten

 

 o

 

o o  o

3 Dictoglos

  

 o  o  o  o  o

4 Spiekend dictoglos 5 Begeleid schrijven 6 Kernwoorden gebruiken 7 Lieve Mona 8 Geef je mening 9 Schrijven met eisen 11 Een schrijfplan maken 12 Zinnen screenen: goed/fout? 10 Vragenvuur

  

 

     

 

 

 

  

 

 

 o

  

  

 

13 Allemaal expert

 

 

14 Werken met beoord.form.

 

5

1 Woordspin

   

 

2 Waar ligt het woordaccent? 3 Running dictation 4 Woorden flitsen 5 Welk woord bedoel ik? 6 Woorden clusteren

      

         

 

        

     

 

o

 

7 Woordenzee 8 Raadspelletje

o o

9 Woordenschatdomino

    

10 Zoek je partner 11 Groepsdomino

   

o

o o o o

12 Taboe

 

 

13 Party & taal

13

Made with FlippingBook Digital Publishing Software