Frank Regtvoort en Hans Siepel - Risico- en crisiscommunicatie

Inhoud

Verantwoording en samenvatting 9 1 Communiceren in verandering 11 1.1 Verschuivingen 11 1.2 Reputatie versus relatie 21 1.3 Mediabeeld 26 2 Risico’s en crises in context 31

2.1 Typering en duiding van risico’s 32 2.1.1 Risico’s in soorten en maten 33 2.1.2 Risicoperceptie 39 2.2 Typering en duiding van crises 45 2.2.1 Terminologie 45 2.2.2 Typologie 48 2.3 Typering en duiding van communicatie 55

3 Crisisorganisatie en -management 63 3.1 Veiligheidsketen 63 3.2 Nationaal niveau 71 3.3 Regionaal niveau 77 3.3.1 Opschalingsafspraken 83 3.4 Crisiscoördinatie 102 4 Risicocommunicatieaanpak 111 4.1 Duiding en betekenis 111 4.1.1 Domein 113

3.3.2 Verantwoordelijkheden en taken 88

4.1.2 Behoefteonderzoek en omgevingsanalyses 119 4.1.3 Risicokaart 122 4.1.4 Campagne Voorbereid zijn op noodsituaties 123 4.2 Risicocommunicatieplan 126 4.2.1 Uitgangspunten 130

4.2.2 Doelgroepen 131 4.2.3 Doelstellingen 133 4.2.4 Boodschappen, middelen, timing 136

Made with FlippingBook - Online catalogs