Bas van den Berg, Ina ter Avest en Tamar Kopmels - Geloof je het zelf?!

17

Stil zijn en stilstaan

289

Melissa Bakker

17.1 17.2

Inleiding Stil zijn

289 290 291 293 295 299 300 301 302 303 303 305 306 306 307 308 308 309 309 309 311 311 312 312 315 316 316 316 317 303

17.2.1 Mediteren 17.2.2 Mindfulness 17.2.3 Bidden

17.3

Stilstaan

17.3.1 Stilstaan bij de jaargetijden

17.3.2 Stilstaan bij bijzondere individuele momenten

17.4

Tot slot

18 Filosoferen met kinderen

Kees Meijlink

18.1 18.2 18.3 18.4

Inleiding

Wat is filosoferen? Omgaan met vragen

Wat maakt filosoferen met kinderen nuttig en zinvol?

18.4.1 Kritisch denken 18.4.2 Onderzoeken 18.4.3 Luisteren 18.4.4 Waarderen 18.4.5 Levenskunst Filosoferen in de klas 18.5.1 De uitgangsvraag 18.5.2 Eerste ronde 18.5.3 Tweede ronde 18.5.4 Derde ronde 18.5.5 De afronding

18.5

18.6 18.7

Wat vraagt filosoferen van de leerkracht? Filosoferen met kinderen en levensbeschouwelijk leren

18.7.1 Kennis 18.7.2 Burgerschap

18.8

Tot slot

Literatuur

319

Illustratieverantwoording

323

Register

325

Over de auteurs

331

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker