Erica van Boven en Gillis Dorleijn - Literair mechaniek

Inhoud

Deel I Genres

1

Lyriek

13 13 19 21 24 33 33 33 36 37 41 41 44 52 72 76 80 81 81 83 85

1.1 De lyrische taalsituatie 1.2 Lyrische passages 1.3 Objectieve lyriek

1.4 Poëzie

2

Verhalende teksten (epiek en dramatiek)

2.1 De dialogische taalsituatie

2.2 Inbedding

2.3 Verteller en verhaal

2.4 Opzet

Deel II Poëtisch taalgebruik

3

De poëtische functie van taalgebruik

3.1 Taalfuncties

3.2 De poëtische functie 3.3 Talige niveaus

3.4 Iconiciteit

3.5 Intertekstualiteit

3.6 Tot slot

4

Metrum

4.1 Ritme en metrum 4.2 Klassiek metrum 4.3 Germaans heffingsvers

Made with FlippingBook flipbook maker