Erica van Boven en Gillis Dorleijn - Literair mechaniek

8.5 Auctoriaal, ik, personaal en afgezwakt auctoriaal

209 211 218 220 226 228 233 235 237 238

8.5.1 Auctoriale vertelsituatie

8.5.2 Auctoriale vertellers in verhalende gedichten

8.5.3 Ik-vertelsituatie 8.5.4 Personale vertelsituatie

8.5.5 Afgezwakte vormen van auctoriaal vertellen

8.6 Andere typologieën

8.7 Jij-verhaal

8.8 Meervoudige vertelsituatie 8.9 Woordvoerders in poëzie

9

Gedachten, gesprekken, gezichtspunten

241

9.1 Gedachten 241 9.1.1 Gedachteweergave in ik-verhalen en verhalen in de onvoltooid tegenwoordige tijd 249 9.1.2 Soliloquium 252 9.1.3 Presentatie van buitenaf 253 9.2 Gesprekken 254 9.3 Visie 256 9.3.1 De verhouding tussen ‘vertellen’ en ‘focaliseren’: verschillende vormen 257 9.3.2 Visie en ideologie 262 9.4 Stilistische variatie 264

10

Tijd

269 270 270 271 277 286 289 291 294 299 303 306 309 313 315 317

10.1 Volgorde

10.1.1 Fabel en sujet 10.1.2 Ordeningsprincipes

10.2 Duur

10.3 Tijdsverloop

10.3.1 Verhalende poëzie

10.4 Spanning 10.5 Ironie

10.6 Werkwoordstijden

11

Motieven

11.1 Concrete motieven 11.2 Abstracte motieven

11.2.1 Verhalende gedichten

11.2.2 Lyriek

11.3 Symbool- en beeldgebruik en thematiek

Made with FlippingBook flipbook maker