Erica van Boven en Gillis Dorleijn - Literair mechaniek

4.4 Het metrisch vers

86 92

4.5 Procedure voor het bepalen van het metrum

4.6 Conventionele metra

101 109

4.7 Het niet-metrische vers en het metrisch proza

5

Klankherhaling

117 117 122 125 126 134 139 142 148 148 154 165 177 179 180 186 188 191 194

5.1 Klankherhaling 5.2 Rijm en rijmsoorten 5.3 Rijmschema’s 5.4 Strofische vormen

5.5 De eenheid van de versregel en regelscheiding: enjambement

6

Stijlfiguren

6.1 Foregrounding

6.2 Traditionele stijlfiguren

6.2.1 Stijlfiguren op woordniveau 6.2.2 Stijlfiguren op syntactisch niveau 6.2.3 Stijlfiguren op semantisch niveau

7

Beeldspraak

7.1 Beeldspraak: elementen en typologie 7.1.1 Twee hoofdtypen: metafoor en metonymia 7.2 De metafoor in engere zin als semantische deviatie 7.2.1 Analyse van de metafoor in engere zin

7.3 Soorten overdracht

7.4 Symbolen

Deel III Verhalende teksten

8

Vertellen

203 203 204 205 207 208

8.1 Vertellerstekst en persoonstekst

8.2 Narratologie

8.2.1 Klassieke en postklassieke narratologie

8.3 Verteller en auteur

8.4 Abstracte auteur en paratekst

Made with FlippingBook flipbook maker