Basisgrammatica Mandarijn Chinees - Xi Zeng

Basisgrammatica Mandarijn Chinees

Vet, rood In de voorbeeldzinnen staat het behandelde grammaticale onderdeel vet in pinyin en rood in karakters. De woorden in pinyin zijn rood om ze te onderscheiden van de Nederlandse woorden.

Afkortingen De zinsdelen en woordsoorten in tabellen en formules zijn als volgt afgekort:

Zinsdelen

Woordsoorten

Bijwoordelijke bepaling Bijw.bep.

Bijvoeglijk naamwoord

BN

Gezegde

G

Bijwoord

BW

Lijdend voorwerp

LV

Persoonlijk voornaamwoord PVNW

Meewerkend voorwerp MV

Telwoord

TW

Onderwerp

O

Voornaamwoord

VNW

Partikel

P

Voorzetselgroep

VZG

Voorwerp

VW Werkwoord

WW

Zelfstandig naamwoord ZN Zelfstandignaamwoordgroep ZNG

22

Made with FlippingBook - Online catalogs