Basisgrammatica Mandarijn Chinees - Xi Zeng

127 127 128 128 128 131 131 131 132 133 134 136

25 Passieve vorm

25.1 被 béi (formeel)

25.2 叫 jiào en 让 ràng (informeel)

25.3 Ontkenning met 被 bèi

25.4 Actieve vorm met passieve betekenis

26 Samengestelde zinnen

26.1 不但 búdàn A, … 而且 érqiě B

越 yuè… 越 yuè…

26.2

26.3 不过 búguò, 可是 kěshì, 但是 dànshì

26.4 因为 yīnwèi A, 所以 suŏyĭ B

26.5 要是 yàoshì/ 如果 rúguŏ… ( 的话 dehuà ), 就 jiù…

26.6 Geen onderwerp

139

27 Leestekens

Deel E Woorden

142

28 Woorden en karakters

145 145 146 147 150 150 152 153 154 157 157 157

29 Woordvorming

29.1 Samenstellingen

29.2 Voor- en achtervoegsels

29.3 Engelse woorden 29.4 Verdubbeling

29.4.1 Verdubbeling van werkwoorden

29.4.2 Verdubbeling van bijvoeglijke naamwoorden

29.4.3 Verdubbeling van maatwoorden

29.4.4 Verdubbeling van zelfstandige naamwoorden

30 Leerstrategie

30.1 Woorden met hetzelfde karakter 30.2 Woorden met bekende karakters

Made with FlippingBook - Online catalogs