Basisgrammatica Mandarijn Chinees - Xi Zeng

18.4 Plaats van bijwoordelijke bepaling

85 85 86 86 90 90 91 92 95 95 97 97 98

18.4.1 Plaats van de voorzetselgroep 18.4.2 Plaats van de tijdsbepaling

18.5 Volgorde van bijwoordelijke bepalingen

19 Bijvoeglijke bepaling

19.1 Soorten bijvoeglijke bepalingen

19.2 Met of zonder 的 de 19.3 Geen kernwoord

20 Complement

20.1 Soorten complementen 20.2 Complement van resultaat

20.2.1 Constructie

20.2.2 Plaats van het voorwerp

20.3 Complement van richting

100 100 101 104 105 105 106 107 109 109

20.3.1 Betekenis

20.3.2 Plaats van het voorwerp

20.4 Complement van mogelijkheid 20.5 Complement van hoedanigheid

20.5.1 Plaats van het complement 20.5.2 Plaats van het voorwerp

20.5.3 Verschillen

20.6 Complement van aantal

20.6.1 Plaats van het voorwerp

113

21 Seriële werkwoorden

22 叫 jiào, 让 ràng, 请 qĭng

116

118

23 Meewerkend voorwerp en lijdend voorwerp

24 Zinnen met 把 bă-constructie

121 122 123 124

24.1 Drie voorwaarden

24.2 Verplicht met 把 b ă -constructie

24.3 Ontkenning met 把 b ă

Made with FlippingBook - Online catalogs