Basisgrammatica Mandarijn Chinees - Xi Zeng

56 56 56 57 58 58 59

11 Vormgeving

11.1 Leesrichting

11.2 Chinese lettertypes

11.3 Kalligrafie

12 Schrijfwijze

12.1 Schrijfvolgorde

12.2 Gebruik van het woordenboek

62

13 Digitale methodes voor karakters

64 64 64 65 67 68

14 Leerstrategie

14.1 Onderdelen van karakters 14.2 Fonetische onderdelen

14.3 Het radicaal 14.4 Kaartjes maken

14.5 Hoe meer karakters, hoe makkelijker

Deel D Zinnen

70

15 Zinsdelen en -volgorde

72 72 73 77 77 77 80 80 81 83

16 Gezegde

16.1 Gezegde zonder ‘zijn’

16.2 Bijvoeglijk naamwoord als gezegde

17 Onderwerp

17.1 Geen onderwerp 17.2 Twee onderwerpen

18 Bijwoordelijke bepaling

18.1 Soorten bijwoordelijke bepalingen

18.2 Partikel 地 de 18.3 Voorzetselgroep

Made with FlippingBook - Online catalogs