Elena Carbonell - Segunda etapa - Oefenboek

Voorwoord

Dit oefenboek hoort bij het tekstboek van Segunda etapa . In beide boeken heb ik heb ik me gebaseerd op de referentieniveaus van het Europees Referentiekader voor Spaans niveau A2, zoals uitgewerkt in het Plan curricular van het Instituto Cervantes. Het oefenboek heeft dezelfde indeling als het tekstboek. Het is ingedeeld in drie blokken met elk drie hoofdstukken van zes paragrafen. Aan het eind van elk blok is een multiplechoicetest opgenomen en een schema voor evaluatie. De opdrachten in het oefenboek zijn geschikt om zelfstandig thuis te maken, zonder hulp van een docent. In het oefenboek staan geen activiteiten voor meerdere personen en ook geen oefeningen waar geluid bij nodig is. De cursisten kunnen verder oefenen met lezen en schrijven en met de grammatica en de vocabulaire die ze in de les hebben aangeleerd. Op de website zijn nog meer oefeningen beschikbaar, met als doel om het gebruik van woorden en structuren te automatiseren. Achter in dit boek staan de antwoorden, zowel van de activiteiten in het tekstboek als van de oefeningen in het oefenboek. Anders dan in Primera etapa , waarin het niveau natuurlijk lager was, bevat dit boek veel open vragen, waarop dus veel verschillende goede antwoorden mogelijk zijn. Deze vragen kunnen in de les besproken worden of kunnen worden nagekeken door de docent. Veel succes met oefenen! Elena Carbonell Zomer 2015

Made with FlippingBook flipbook maker