Taal een zaak van alle vakken - Wim van Beek en Marianne Verhallen

12

Taal, een zaak van alle vakken

tekst gaan lezen en de inhoud daarna met elkaar moeten bespreken. Veel kinderen haken dan inmeerdere ofminderemate af als ze strui kelen over demoeilijkewoorden ende complexe zinnen.Het lijkt erop dat de (taal)problemen inde loop vande jarenniet kleiner,maar eerder groter worden.

Vooral kinderen die het Nederlands als tweede taal leren, of leerlingen vanwie de thuistaal minder aansluit bij het taalge bruik op school, verkeren in eenmoeilijke positie. Zij beschikkenniet over voldoende taalvaardigheid om de mondelinge uitleg van de leerkracht goed te begrijpen of de moeilijke teksten in de schoolboeken geheel te bevatten. En als ze de taal van de

Een leerkracht van groep 7 - een klas met tachtig procent allochtone leerlingen - omschreef de situatie treffend: ‘De kinderen staan van het begin af aan niet goed inde les: als ikdebiologieboeken tevoorschijn haal, zie ik de gordijnen al voor hun ogen zakken.’

Made with FlippingBook Online newsletter creator