Hans Hoeken, Jos Hornikx en Lettica Hustinx - Overtuigende teksten

inhoud

5.3.3 Het illustreren van (on)wenselijke gevolgen: de voorbeeldgeschiedenis 129 5.3.4 Argumentatie ter ondersteuning van wenselijkheidsclaims 131 5.4 De waarschijnlijkheid van gevolgen 134 5.4.1 Argumentatie op basis van voorbeelden en statistieken 134 5.4.2 Het illustreren van de waarschijnlijkheid van gevolgen: de voorbeeldgeschiedenis 137 5.4.3 Argumentatie ter voorspelling: causale relaties en mentale modellen 138 5.4.4 Argumentatie op basis van autoriteit 140 5.5 Alleen voor- of ook tegenargumenten? 141 5.6 Volgorde-effecten 142 5.6.1 De volgorde van voor- en tegenstanders 142

5.6.2 De volgorde van verzoeken 143 5.6.3 De volgorde van argumenten 144

5.7 De illustratie als argument 145 Samenvatting 147 Opdrachten 147

6 Documentontwerp en heuristische verwerking: de kracht van vuistregels 151

6.1 Vuistregels 151

6.1.1 De geloofwaardigheidsvuistregel 152 6.1.2 De aantrekkelijkheidsvuistregel 157 6.1.3 De consensusvuistregel 161 6.1.4 De meer-argumentenvuistregel 162 6.1.5 De eigenschuldvuistregel 163

6.2 Perifere cues 164

6.2.1 Adjectieven als cues 165 6.2.2 Illustraties als cues 166

Samenvatting 167 Opdrachten 167 7 Experiëntiële verwerking: de kracht van retorische figuren 171

7.1 De relatie tussen inhoud en vorm 171 7.2 Classificaties van retorische figuren 175 7.2.1 Schema’s en tropen 176

7.2.2 Schema’s en tropen in het visuele domein 178

7.3 Effecten van retorische figuren 181 7.3.1 Retorische figuren en de waardering voor de boodschap 181 7.3.2 Reclame als gespreksstof 185

9

Made with FlippingBook - Online catalogs