Hans Hoeken, Jos Hornikx en Lettica Hustinx - Overtuigende teksten

De toename van het aantal onderzoeken maakt het onmogelijk om een derge lijk overzicht in je eentje te produceren. Dit boek is dan ook de vrucht van een prettige en intense samenwerking van drie auteurs die zich vanuit verschillende perspectieven met het ontwerp van overtuigende teksten bezighouden. Die ver schillen in perspectief hebben ook geleid tot een andere opzet van het boek. Zo is er meer aandacht voor automatisch gedrag, is het onderzoek naar de invloed van boodschapkenmerken gekoppeld aan de verschillende verwerkingsproces sen en is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over de rol van cultuurverschillen in het overtuigingsproces. Eerdere versies van bepaalde hoofdstukken zijn sterk verbeterd na het commentaar van Bregje Holleman (Universiteit Utrecht), Piet Swanepoel (University of South Africa) en Jaap de Jong (Universiteit Leiden). Eventuele fouten blijven natuurlijk de onze. Terugkijkend hebben we als auteurs veel plezier beleefd aan het schrijven van dit boek; we hopen dat onze lezers de zelfde ervaring ten deel zal vallen.

Nijmegen, zomer 2009

Hans Hoeken, Jos Hornikx, Lettica Hustinx

Woord vooraf bij de tweede druk In deze tweede druk van Overtuigende teksten hebben we een aantal storende fouten uit de eerste druk verholpen. Daarnaast hebben we enige nuanceringen in de bespreking van de literatuur aangebracht. We zijn met name Bregje Holleman (Universiteit Utrecht) en Jaap de Jong (Universiteit Leiden) dankbaar voor hun suggesties. De belangrijkste wijziging is het toevoegen van hoofdstuk 9. In dat hoofdstuk wordt beschreven welke informatie je op welke wijze kunt verzamelen om je boodschap nog beter toe te snijden op je doelgroep. Het ontbreken van een dergelijk hoofdstuk werd door verschillende gebruikers als een gemis ervaren. We hopen hiermee de bruikbaarheid van het boek verder te hebben vergroot.

Nijmegen, voorjaar 2012

Hans Hoeken, Jos Hornikx, Lettica Hustinx

Made with FlippingBook - Online catalogs