Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 2

Inhoudsopgave

Inleiding voor cursisten  | 11

Inleiding voor docenten  | 13

Werkwijzer  | 20

Correctiecodes  | 22

1

Adequaatheid  | 25

2

Woordgebruik  | 35

3

Samenhang en opbouw  | 45

4

Tabellen, diagrammen en grafieken  | 67

5

Spelling  | 77

6

Voorbeeldopdrachten Staatsexamen I  | 97

7

Fouten van anderen verbeteren  | 105

Bijlage – Grammaticale termen  | 109

Made with FlippingBook flipbook maker