Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 2

2 Ze vroeg daarom of

Adequaat

Grammatica goed

Aantal punten

a Aster nog huiswerk heeft.

ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee

ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee

b Aster deze week een rapport krijgt. c je haar even terug wilt bellen. d je wilt haar even terugbellen. e ze kan een afspraak met je maken. f ze een afspraak met je kan maken. g ze na schooltijd even met je kan praten. h ze kan na schooltijd even met je praten.

Vul nu zelf de zinnen aan. Bedenk andere zinnen dan in de schema’s hiervoor.

Hallo Robbert,

Vanmiddag heeft mevrouw Atfane gebeld. Dat is de moeder van Aster uit jouw klas. 1 Ze belde om te zeggen dat

Ze wil ook nog iets anders met je bespreken, maar dat was persoonlijk. 2 Ze vroeg daarom of

Groeten, Sabine

28

Made with FlippingBook flipbook maker