Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 2

Oefening 2 Je kunt niet naar de les komen. Schrijf een mail aan je docent. ■ Schrijf in de mail wanneer je niet naar de les kunt komen. ■ Schrijf in de mail waarom je niet naar de les kunt komen. ■ Bedenk nog een vraag voor je docent.

Denk ook aan een goede aanhef (begin van je mail) en afsluiting (eind van je mail). Je krijgt je opdracht terug met correctiecodes. Verbeter je mail daarna.

24

Made with FlippingBook flipbook maker