Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 2

inleiding voor docenten

3 Vervolgens past de cursist de theorie toe in oefeningen, opgebouwd van receptief naar meer productief. 4 Aan het eind van een hoofdstuk krijgt de cursist een aantal open schrijf opdrachten waarin hij moet proberen een bepaald geleerd onderdeel toe te passen. Op de Staatsexamens schrijfvaardigheid moeten cursisten bij de verschijning van deze methode nog schrijven (met pen en papier). Maar vanaf 2013 worden de exa mens schrijfvaardigheid (in beide programma’s) gedigitaliseerd: cursisten kunnen dan een deel van het examen op de computer maken. Dit is veel meer in overeenstem ming met de werkelijkheid. Na 2013 zal een steeds groter deel van het – en uiteinde lijk het gehele – schrijfexamen via de computer worden afgenomen. Het verdient dan ook aanbeveling om de open schrijfopdrachten in deze methode digitaal te laten maken.

Binnen de methode wordt gewerkt met pictogrammen bij drie verschillende soorten oefeningen:

gesloten oefeningen, waarvan de cursist de antwoorden zelf met behulp van de sleutel (te printen vanaf de website) kan controleren;

oefeningen die met een andere cursist gemaakt of nabesproken moeten wor den;

open schrijfoefeningen, die de docent moet nakijken.

Daarnaast zijn deze pictogrammen gebruikt:

theorie;

digitale versies van gesloten oefeningen, die de cursist op de website kan ma ken;

oefeningen waarbij een geluidsfragment op de website staat (alleen in deel 2 en deel 3).

17

Made with FlippingBook flipbook maker