Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 2

Inleiding voor docenten

De inhoud van Schrijf Vaardig Schrijf Vaardig bestaat uit drie delen:

Deel 1 is voor cursisten die vanaf niveau A2 naar Staatsexamen I of niveau B1 toe wil len werken. In dit deel worden grammaticale onderwerpen behandeld. Deel 2 is voor cursisten tussen taalniveau A2 en B2 en behandelt alle aspecten van schrijfvaardigheid die niet onder grammatica vallen, zowel voor Staatsexamen I als Staatsexamen II. Deel 3 is voor cursisten die Staatsexamen II willen doen of niveau B2 willen bereiken. In dit deel zijn weer grammaticale onderwerpen te vinden. Daarnaast bevat deel 3 onderwerpen die naar Meijerink niveau 3F toewerken. Cursisten kunnen dus kiezen voor deel 1 en deel 2, of deel 2 en deel 3. Cursisten die vanaf A2 naar Staatsexamen II toe willen werken, hebben de stof uit alle drie de delen nodig. De verschillende niveaus in een overzicht:

Europees Referentie kader (ERK)

Examen NT2

Vergelijkbaar met Meijerink

Examen Nederlands mbo vanaf 2014

A2

Inburgeringsexamen Nieuwkomers

1F

B1

Staatsexamen I

2F

Niveau 3

B2

Staatsexamen II

3F

Niveau 4

In het volgende schema is aangegeven hoe de verschillende delen van Schrijf Vaar dig zich verhouden tot deze niveaus. (De gearceerde delen zijn in principe bedoeld voor deze niveaus. Eventueel kan aanvulling op een later moment wenselijk zijn.)

13

Made with FlippingBook flipbook maker