Marilene Gathier en Dorine de Kruyf - Beter lezen - Oefenboek 2

beter lezen cursus voor beginnende volwassen lezers in het Nederlands

M a r i l e n e G a t h i e r e n D o r i n e d e K r u y f

cursus voor beginnende volwassen lezers in het Nederlands beter lezen

M a r i l e n e G a t h i e r e n D o r i n e d e K r u y f

naar AlfaC

Bij de teksten 22-42 uit het tekstboek

tekstboek

oefenboek 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker