Van romantiek tot postmodernisme - G.J. van Bork en N. Laam (redactie)5 Symbolisme 163

Inleiding 164 5.1 Het symbolisme als literair-historisch begrip 165 5.2 Geschiedenis van het Franse symbolisme 167 5.2.1 Symbolisme en decadentisme 169 5.2.2 Het symbolistisch manifest 171 5.2.3 Poëticale opvattingen 174 5.2.4 Genres 180 5.3 De receptie van het Franse symbolisme 181 5.3.1 Tachtig en het decadentisme 184 5.3.2 Transcendente overstijging 185 5.3.3 Sporen van het symbolisme 186 5.3.4 Vertegenwoordigers van het symbolisme 189 5.3.5 Late symbolisten 193 5.3.6 Een veelbetekenende discussie 196 5.3.7 Genres 197

5.4 Besluit 197

Geraadpleegde literatuur 198

6 Historische avant-garde en modernisme 203

6.1 Geschiedenis van de begrippen ‘avant-garde’ en ‘modernisme’ 204 6.2 Historische avant-garde 206 6.2.1 Het Italiaans futurisme 208 6.2.2 Het expressionisme 209 6.2.3 Het surrealisme 213 6.2.4 Dada 215 6.2.5 Constructivisme 218 6.3 Modernisme 223 6.3.1 Modernisten rondom Forum 223

6.3.2 Nieuwe zakelijkheid 229 Geraadpleegde literatuur 232

Made with FlippingBook - Online catalogs