István Bejczy - Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis

26

1 ◆Prehistorie, oudheid envroegemiddeleeuwen

Dokkum

F R I E Z E N

Medemblik

Ipswich

Londen

Hamwich

Utrecht

S A K S E N

Dorestad

Domburg

Quentovic Terwaan

Doornik

Maastricht

THÜRINGEN

Kamerijk

Fulda

Rijn

Saint-Denis

BRETAGNE

A U S T R A S I Ë

Mainz

Reims

Parijs

Metz

N E U S T R I Ë

A L E M A N N I Ë

BEIEREN

732

Luxeuil

Poitiers

Sankt-Gallen

725

Salzburg

RHAETIË

BOURGONDIË

Chur

Lyon

Bordeaux

A Q U I T A N I Ë

LONGOBARDISCH RIJK

Pavia

ASTURIË

Bobbio

PROVENCE

Ravenna

Narbonne

Marseille

N

I S L A M I T I S C H R I J K

100

0

200 km

veroveringstochten vandemoslims (teruggeslagen) onvolledigonderworpen gebied

Op economisch gebied lijkt de achteruitgang die in de derde eeuw was ingezet, vanaf de zevende eeuw te zijn gekeerd. Aangenomen wordt dat de landbouwproductiviteit weer toenam. De keerploeg, waarvan het gebruik tijdelijk lijkt te zijn verdwenen, werd heringe voerd en de uitvinding van het haam (een houten halsjuk) in de achtste eeuwmaaktehetmogelijknaast ossenookpaarden,die snel ler enwendbaarder zijn, als trekdieren te benutten. Bovendien ont wikkelde zich een langeafstandshandel rondom de Noordzee, geconcentreerd in een nieuw type nederzetting: het emporium , een onversterkte havenplaats waar waren werden in- en uitgevoerd, tol en aanleggeldwerden geheven en somsmuntslag plaatsvond.Dore stad was het belangrijkste emporium inNederland, daarnaast kun

Kaart 3 Het Frankische rijk ten tijde vanKarelMartel.

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker