Lola Ortega & Elena Carbonell - Primera etapa - Spaans voor beginners - Tekstboek

Tramo 2 ¿Cómo se pronuncia?

b Lea en voz alta. Lees de voorbeelden uit het schema bij 3a hardop. Welke klanken vindt u moeilijk?

c Lea, escuche y repita. Lees deze plaatsnamen hardop. Pas de uitspraakregels toe. Luister dan naar de audio en zeg de woorden na.

4

Gijón

Lugo

Guernica

Galicia

Chiapas Quebec Castellón

Guadalajara Santa Lucía

2

Quito

La Habana

Cañete

Bogotá

La Habana

d Escuche y repita. Luister naar de voorbeelden in de audio en zeg ze na.

5

Letter Wordt uitgesproken Voorbeelden

Opmerkingen

r ecogida, al r ededor, En r ique, Is r ael

r

als een harde r

Aan het begin van een woord en na de l , n of s .

1.2

profeso r a, Pe r ú

als een zachtere r

Midden in een woord.

altijd als een harde r ce rr ado, pe rr o

rr

mó v iles, a b ierto e x amen, te x to

v, b

als een b

x

In het woord México kan de x worden uitgesproken als ks of als een harde g.

als ks of als s

als een j zoals in 'Jan' desa y uno, pla y a

Als de y voor een klinker staat.

y

re y , frutas y verduras Als de y aan het eind van een woord staat of als y een woord is ( en ).

als een i

19

diecinueve

Made with FlippingBook HTML5