Lola Ortega & Elena Carbonell - Primera etapa - Spaans voor beginners - Tekstboek

1

TRAMO 2 ¿Cómo se pronuncia?

2 Vocales

Escuche y repita. Luister naar de woorden in de audio en zeg ze na. Let op de uitspraak van de klinkers ( vocales ).

2

In het Spaans bestaat er geen verschil tussen open (lange) en gesloten (korte) klinkers.

frut a s, t a p a l e ch e , P e p e

cerrad o , c o n fr u tas, f u mar

hosp i tal, sal i das

1.1

3 Consonantes

a ¿Cómo se pronuncia? Hoe worden deze medeklinkers ( consonantes ) uitgesproken? Luister in de audio naar de uitspraak van de voorbeelden hieronder.

3

1.2

chorizo

Letter

Wordt uitgesproken Voorbeelden

Opmerkingen

c afé, C olombia, c urso, qu eso, te qu ila

• c • qu

De u bij que- en qui- wordt niet uitgesproken. In het noorden en midden van Spanje. In het zuiden van Spanje, op de Canarische Eilanden en in heel Spaans-Amerika.

+ a, o, u + e, i

als een k

• c • z

als de Engelse th

+ e, i + a, e, i, o, u

c errado, farma c ia, chori z o, Z amora

als een s

• ch

als de Nederlandse tsj, zoals in 'fietsje' als in het Engelse woord go

escu ch ar, le ch e

De u in gue- en gui- wordt niet uitgesproken. Als de u wél wordt uitgesproken na de g , dan komt er een trema (twee puntjes) op de u ( ü ).

• g • gu

+ a, o, u + e, i

lle g adas, Bo g otá, g usano, g uapo, gu erra, gu itarra, pin gü ino a g encia, reco g ida, equipa j es, traba j o

• g • j • h

+ e, i + a, e, i, o, u

als de Nederlandse harde g deze letter wordt niet uitgesproken

h ospital, pro h ibido

De ll wordt in verschillende Spaanstalige gebieden op verschillende manieren uitgesproken.

• ll

als een j zoals in 'Jan', maar iets krachtiger

ll egadas, po ll o

als nj zoals in 'franje' Espa ñ a, ni ñ o

• ñ

18

dieciocho

Made with FlippingBook HTML5