Lola Ortega & Elena Carbonell - Primera etapa - Spaans voor beginners - Tekstboek

gebruikte pictogrammen

Bij de leeractiviteiten staan pictogrammen. Dit is hun betekenis:

Schrijven

Tramo 1 ¿Cuántos años tienes?

Lezen

La ‘sota’ vale 10 puntos.

Luisteren Het pictogram voor ‘luisteren’ staat overal waar u de audio gebruikt. Eronder staat het tracknummer.

Silvia

1

Juan

Spreken

El ‘caballo’ vale 11 puntos.

Spreken in tweetallen of groepjes

Teo

11 once 12 doce 13 trece 14 catorce 15 quince

21 veintiuno/veintiuna 22 veintidós 23 veintitrés

31 treinta y uno/una 32 treinta y dos 33 treinta y tres

Spreken: kettingoefening

24 veinticuatro 25 veinticinco 26 veintiséis 27 veintisiete 28 veintiocho 29 veintinueve 30 treinta

40 cuarenta 50 cincuenta 60 sesenta 70 setenta 80 ochenta 90 noventa 100 cien

16 dieciséis 17 diecisiete 18 dieciocho 19 diecinueve 20 veinte

Dit pictogram verwijst naar de grammatica achter in het boek, in het blauwe gedeelte. Eronder staat het paragraafnummer.

4.2

3 ¿Cuál es tu número de teléfono?

Vraag het telefoonnummer van uw medecursist, zoals in het voorbeeld. U kunt een telefoonnummer verzinnen.

Alumno A: Oye, perdona, ¿cuál es tu número de teléfono? Alumno B: 020 56 34 21. Oye, perdona, ¿cuál es tu número de teléfono? Alumno C: …

Achter in het boek vindt u ...

31

treinta y uno

Alfabetische woordenlijsten

Woordenlijsten per tramo Grammatica

Leeractiviteiten

Opdrachten waarmee u de Spaanse taal actief aanleert.

Transscripties audioteksten

Schema’s voor Alumno B bij

spreken in tweetallen

Made with FlippingBook HTML5