Goed geschreven - Wilma van der Westen

3 Het schrijfproces 169

3.1 De denkprocessen tijdens het schrijven 169 3.2 Soorten schrijvers: beeldhouwers en architecten 172

3.3 Wat te doen als je vastzit? 174 3.4 Bouwplan en mindmap 174 3.5 Algemene eisen aan een tekst 178

4 Hoe werk je aan verbetering van je taalvaardigheid? 181

4.1 Taalontwikkeling tijdens je opleiding en je werksituatie 181 4.2 Hoe komt het dat je taalvaardigheid niet vooruitgaat? 181 4.3 Tekstendossier en woorddossier 182

4.3.1 Het tekstendossier 182 4.3.2 Het woorddossier 183

Na de module 189

Bijlagen 191

A Tekst ter analyse 191 B Oefeningen werkwoordspelling 195 C Diagnostische spellingtoets 196 D Voorbeeld eindtekst 200 E Antwoord- en verwijzingsmodel diagnostische spellingtoets 203 F De vaste structuren 206

Literatuur 209

Geraadpleegde literatuur 209 Literatuur over taalbeleid in het hoger onderwijs 210

Register 211

Made with FlippingBook Learn more on our blog