Jeanne Boden - De essentie van China

Cultuur en cultuurverschillen

1.1

De noodzaak van kennis over China Lange tijd was China een land ergens in het Verre Oosten waarvan nie mand een precies beeld had. Vandaag haalt China dagelijks de kranten koppen en heeft de wereld er de mond van vol. Het lijkt soms alsof de helft van de wereld met China flirt en de andere helft bang is voor China. Er worden boeken volgeschreven over het land en over de toenemende invloed die het wereldwijd heeft op de politiek, de economie en de cul tuur. De invloed en de aantrekkingskracht van China lijken grenzeloos. Hoe is het echter gesteld met onze kennis van het land? Wat weten we echt over China? Hoe scherp is het beeld dat we hebben? Hoe is dat beeld ontstaan? Waarop is het gebaseerd? China is zo groot en zo verscheiden dat het onmogelijk is om er een gestructureerd, alomvattend betoog over te houden, want elke stelling over China kent haar tegenhanger die evenzeer waar is. Bovendien ver andert de Chinese maatschappij in een waanzinnig tempo, en niet alleen uiterlijk: ook de waarden ontwikkelen zich snel. Zo snel dat elk boek na publicatie alweer snel toe is aan een herziening. Toch ben ik ervan overtuigd dat het zinvol is om een poging te ondernemen om inzicht te verwerven in dit land. Iedereen die in China gaat studeren, werken of zakendoen, of in eigen land met Chinezen samenwerkt, doet er goed aan zich bewust te worden van het feit dat Chinezen soms anders denken dan westerlingen, en dat zij soms een andere logica of andere waarden heb ben. Daarnaast is een bewustzijn van de eigen culturele bepaaldheid een absolute noodzakelijkheid om op een goede manier te kunnen werken in China. Westerlingen gaan er al te gemakkelijk van uit dat de hele wereld zal evolueren naar de normen en waarden die wij gebruiken en die ten grondslag liggen aan onze maatschappij. Westerse normen en waarden

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online