Hans Invernizzi en Tjeerd de Jong - Leren recenseren

11Inleiding

Wat brengt dit boek? Dit boek gaat over recenseren, het schrijven van beoordelingen van andermans artistieke prestaties. Het is bedoeld als een leerboek. Daarom bevat het naast theorie ook opdrachten. Na lezing van dit boek begrijp je niet alleen hoe een goede recensie is gestructureerd en onderbouwd, maar kun je ook zelf aan de slag. Professioneel recenseren is een vak dat je kunt leren. Daarvoor hoef je geen journalist te zijn of te worden, maar moet je wel bereid zijn als journalist te werk te gaan. Hoe? Dat lees je in hoofdstuk 2. In dit boek wordt uitgelegd wat een recensie is en welke journalistieke stappen moeten worden gezet om voor een bepaalde doelgroep en een specifiek medium een tekst te schrijven. Daar naast komen de valkuilen aan bod die een recensent moet weten te vermijden tijdens het schrijfproces. In principe kan iedereen een recensie schrijven. De recensies die we in kran ten en tijdschriften aantreffen zijn vaak geschreven door professionals. Dit zijn meestal journalisten die zich in het schrijven van recensies hebben gespeciali seerd, of deskundigen die hun kennis met een groter publiek willen delen. Professionele recensies tref je in kranten en tijdschriften aan, maar zijn tegenwoordig ook steeds meer op internet te vinden. Daar wemelt het ook van tekstjes van mensen die voor hun lol ‘iets’ of ‘iemand’ beoordelen. Het gaat dan dikwijls om ongelukkig geformuleerde, niet onderbouwde meningen, om over dreven loftuitingen of gemeen schieten vanuit de heup. Op het internet kom je verschillende soorten recensies tegen. De amateurrecensies zijn vaak niet professioneel van karakter. Een voorbeeld van een professionele website met recensies van journalisten is www.cinema.nl, het samenwerkingsverband tussen de VPRO en de Volkskrant . Websites met semiprofessionele recensies zijn bijvoorbeeld www.gaming.nl en www.insidegamer.nl. Recensies van consumenten vind je op commerciële web sites als www.kieskeurig.nl of www.bol.com. Voor wie is dit boek bestemd? Dit boek is allereerst bedoeld voor hbo-studenten journalistiek en daarnaast voor andere studenten in het hoger onderwijs die mediavakken volgen. Het ni veau van dit boek is afgestemd op de behoefte van het hbo-onderwijs en bevat een praktische handleiding voor het schrijven van professionele recensies. De theorie is compleet maar beknopt weergegeven. Dit boek is ook leerzaam voor iedereen die meer wil doen dan ‘zomaar’ zijn persoonlijke mening spuien in een beoordeling voor een gedrukt of digi-

Made with FlippingBook Ebook Creator